[pb_row ][pb_column span="span10"][pb_text el_title="אוניברסיטת תל-אביב " width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

אוניברסיטת תל-אביב

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים מציע, לראשונה בישראל, תכנית לימוד לתלמידי מחקר בשלוש מסגרות: לימודים לקראת תואר שני עם תזה; לימודי תואר שלישי; ומסלול ישיר לתואר שלישי מתוך מגמה לשמש אבן שואבת לבוגרים מצטיינים של מיטב הפקולטות למשפטים בישראל ובעולם המעוניינים בלימודים מתקדמים ברמה בינלאומית.  תכנית הלימודים של המרכז נבנתה באופן המדגיש את המימד הגלובלי הן מבחינת תכנית הלימודים וסגל ההוראה, והן על ידי מתן האפשרות למספר דוקטורנטים המעוניינים בכך לבלות סמסטר מחקר באחת מן האוניברסיטאות המובילות בעולם ללימודי משפטים כגון ייל והארוורד. השילוב של סמסטר כזה עם תוכנית ייעודית ועשירה, במסגרתה ייחשפו תלמידי המרכז לעשרות מומחים יידועי שם למשפטים ממיטב בתי-הספר בעולם, הופך את התכנית שמציע המרכז לחלופה אטרקטיבית במיוחד ללימודים מתקדמים בחו"ל. מסיבה זו אנו אף מתכוונים לפתוח את התכנית בשנים הבאות גם לתלמידי מחקר מארצות הים.

[/pb_text][pb_button el_title="Button 1" button_text="מידע נוסף" link_type="url" button_type_url="http://www.law.tau.ac.il/heb/?CategoryID=345" open_in="lightbox" icon="fa-check" button_alignment="right" button_size="default" button_color="btn-success" appearing_animation="0" ][/pb_button][/pb_column][pb_column span="span2"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/tel-aviv-university-logo.jpg" image_size="thumbnail" link_type="no_link" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row][pb_row ][pb_column span="span10"][pb_text el_title="אוניברסיטת בר-אילן " width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

אוניברסיטת בר-אילן

חברי הסגל של הפקולטה הם מהחוקרים הבולטים בארץ ואף בעולם בתחומי עיסוקם. הפקולטה מתייחדת בסגל צעיר ודינאמי. חברי הסגל הצעירים מופיעים בעקביות ברשימת החוקרים המבטיחים בישראל בתחום המשפט. חתך הקבלה של הסטודנטים לתואר הראשון בפקולטה הוא מהגבוהים בישראל. במבחני ההסמכה של לשכת עורכי הדין הסטודנטים שלנו מדורגים בקביעות במקומות הראשונים. החינוך המשפטי שמקבלים הסטודנטים הוא ברמה הגבוהה יותר והסטודנטים והבוגרים שלנו מגיעים להישגים מרשימים. תוכניות התואר השני של הפקולטה למשפטנים הן ייחודיות בארץ ושמן יצא לתהילה. כמה מבוגרי התוכנית לתואר השלישי של הפקולטה הם מבכירי חוקרי המשפט בישראל, המשולבים במוסדות אקדמיים שונים בארץ ובעולם. מקום מיוחד בפעילות האקדמית בפקולטה שמור למשפט העברי, תחום שבו היא מובילה בעולם.

[/pb_text][pb_button el_title="Button 1 2" button_text="מידע נוסף" link_type="url" button_type_url="http://law.biu.ac.il/node/1059" open_in="lightbox" icon="fa-check" button_alignment="right" button_size="default" button_color="btn-success" appearing_animation="0" ][/pb_button][/pb_column][pb_column span="span2"][pb_image el_title="Image 1 2" image_file="images/biu.png" image_size="thumbnail" link_type="no_link" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row][pb_row ][pb_column span="span10"][pb_text el_title="האוניברסיטה העברית בירושלים " width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

האוניברסיטה העברית בירושלים

המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים שוכן על פסגת הר הצופים בבנין המקורי של האוניברסיטה העברית שנבנה בשנת 1925. מאז הקמתו, בשנת 1963, ביוזמת המשנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' מנחם אלון, הוא משמש אכסניה מחקרית ראשונה במעלה של מחקר המשפט העברי והוראתו. עיגונו של המכון בפקולטה למשפטים ובמכון למדעי היהדות משקף את התפיסה של מייסדיו המשלבת את דרכי המחקר במשפט העברי עם המחקר הקלאסי במדעי היהדות. במרוצת למעלה מארבעים שנות פעילותו הגיע המכון, שהפך למכון יחידאי מוביל בעולם, להישגים נכבדים שהותירו את חותמם על מחקרו המדעי של המשפט העברי.

[/pb_text][pb_button el_title="Button 1 2 3" button_text="מידע נוסף" link_type="url" button_type_url="http://law.huji.ac.il/merkazim.asp?cat=872&in=473&ini=1" open_in="lightbox" icon="fa-check" button_alignment="right" button_size="default" button_color="btn-success" appearing_animation="0" ][/pb_button][/pb_column][pb_column span="span2"][pb_image el_title="huji logo" image_file="images/imgres.jpg" image_size="thumbnail" link_type="no_link" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][/pb_row]

חיפוש

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com